הודעות ועד העמותה


7
דצמ
2015

הליך קבלת הרישיון

אלה הם השלבים בהליך קבלת רישיון לכלי ירייה:

להלן השלבים בתהליך הוצאת רישיון כלי ירייה לאדם פרטי

 
 1. הגשת בקשה לרישיון חדש
 2. בדיקת זכאות
 3. קביעת תור בלשכה לשם ראיון אישי עם פקיד רישוי
 4. מילוי הצהרת בריאות
 5. כתב הסכמה
 6. קניית כלי נשק
 7. אימון במטווח (פעולה זו כרוכה בתשלום למטווח)
 8. תשלום אגרה
 9. הגשת האישורים הנדרשים ללשכת רישוי כלי ירייה
 10. קבלת הרישיון
 
 
  

1. הגשת בקשה לרישיון חדש 

2. בדיקת זכאות 

 • בקשתך תיבדק על ידי האגף לרישוי כלי ירייה. אם תמצא זכאי לרישיון, יישלח אליך מכתב בדואר, בתוך 45 יום, הכולל הנחיות מפורטות להמשך התהליך. רישיון על-פי התבחין שציינת, מותנה בהתחייבותך להביא לידיעתו של פקיד הרישוי כל שינוי אשר ביכולתו להשפיע על עמידתך בתבחין שבגינו מבוקש הרישיון.
 • אם לא תמצא זכאי, תישלח אליך הודעה בדואר.

3. קביעת תור בלשכה לשם ראיון אישי עם פקיד רישוי 

 • ​אם אתה זכאי, יש לקבוע תור בלשכה הקרובה למקום מגוריך על מנת לבצע ראיון אישי (לרשימת לשכות רישוי כלי ירייה)
  • יש לציין כי על התהליך להתבצע בשלמותו בלשכה בה בחרת להגיש את הבקשה. 
 • לקביעת תור באמצעות הטלפון יש לפנות למוקד זימון תורים ארצי: 03-5117111, הפועל בימי א'-ה', בין השעות 08:00-18:00.
 • ניתן לבצע את הראיון בתחילת התהליך, או לחילופין, בתום כל שאר השלבים עם הגשת האישורים בשלב 8 להלן.

4. מילוי הצהרת בריאות 

 • לאחר קבלת אישור עקרוני לזכאות לרישיון, יש למלא טופס הצהרת בריאות (יצורף עם החומר שישלח), לגשת לרופא המשפחה ולהחתים אותו ע"ג הטופס. (להורדת הטופס
 •  

5.  מילוי כתב הסכמה

6. קניית כלי נשק 

 • ​יש לגשת לבית מסחר לבצע עסקת נשק על-פי ההנחיות שקיבלת במכתב הזכאות שנשלח אליך (לפני ביצוע הרכישה יש לבדוק כי הנשק מתאים לצרכיך)
 • אם רכישת הנשק מתבצעת מגורם פרטי, יש לוודא כי הנשק מוחזק ברישיון תקף.

7. אימון במטווח (פעולה זו כרוכה בתשלום למטווח) 

 • ​יש לגשת למטווח עם טופס הצהרת הבריאות חתום ע"י רופא המשפחה ובצרוף המכתב שקיבלת מהאגף לרישוי כלי ירייה, ולבצע אימון על הנשק אותו אתה מבקש לקנות (לרשימת המטווחים)
  • אם ברצונך לקנות נשק מאדם פרטי, עליך להגיע למטווח יחד עם מחזיק הנשק ולבצע אימון על הנשק אותו אתה מבקש לקנות.
  • אם ברצונך לקנות נשק מסוחר, עליך לבצע אימון על סוג הנשק אותו אתה מבקש לקנות.
 • חשוב לציין - הנשק יישאר בידי המוכר עד להשלמת ההליך והצגת רישיון תקף בפני המוכר.

8. תשלום אגרה 

 • ​יש לשלם את אגרת הרישיון לאחר קבלת שובר התשלום שתקבל מפקיד הרישוי.
 • ניתן לשלם בדואר או  באמצעות האינטרנט (לתשלום באינטרנט)    
 • סכום האגרה משתנה מעת לעת על-פי תקנת המשרד לביטחון הפנים (למידע אודות סכום האגרה)
   
 • הערה: חייל מילואים בעל תעודת 'משרת מילואים פעיל', זכאי להנחה של 50%
  מסך אגרת הרישיון, ובתנאי שחידוש הרישיון בוצע עד למועד שנקבע.

9. הגשת האישורים הנדרשים ללשכת רישוי כלי ירייה הגשת האישורים הנדרשים ללשכת רישוי כלי ירייה 

 • ​לאחר השלמת כל ההליך, יש להעביר את כל האישורים הרשומים בסעיף זה, ללשכת הרישוי בה הוגשה הבקשה לצורך קבלת הרישיון, כולל:
   
  • אישור על רכישת נשק
  • אישור על ביצוע אימון במטווח
  • אישור תשלום אגרת הרישיון
  • הצהרת בריאות
 • אם הנשק נקנה מסוחר, ניתן לשלוח את האישורים באמצעות דואר או לקבוע תור ולגשת ללשכה באופן אישי לקבלת הרישיון.
 • אם הנשק נקנה מאדם פרטי, יש לקבוע תור ולגשת ללשכה יחד עם מוכר הנשק, לצורך העברת בעלות וקבלת רישיון.

10. קבלת הרישיון 

 • בשלב ראשון יישלח אליך רישיון נייר זמני שתוקפו ל- 6 חודשים, עד לקבלת כרטיס הרישיון.
 • לאחר קבלת הרישיון יש לגשת עם הרישיון למוכר ולקבל ממנו את כלי הנשק. 

 

 

חובה עליך להתקין כספת בביתך ורק בה לאחסן את הנשק, הרחק מהישג ידם של דיירי הבית.


צרו אתנו קשר בטלפון 050-6357762, במייל info@legalweapon.org.il או דרך האתר
2015 © כל הזכויות שמורות להעמותה לקידום תרבות הנשק בישראל